Home icon Home»TEHNOLOGIE SOBE CU LEMNE
TEHNOLOGIE SOBE CU LEMNE
PDF Print E-mail

SCHEMA DE FUNCŢIONARE

(A) Intrare aer de combustie primară şi di post-combustie

(B) Comandă reglare aer de combustie primară

(C) Alimentator aer de combustie primară

(D) Intrare aer de combustie secondară şi curăţare geam

(E) Introducere aer de post-combustie

(F) Ventilator aer convecţie 2 buc de 160 m3/h fiecare.

(G) Ieşire aer cald de convecţie

(H) Grătar cenuşă

(I) Cenuşar

(L) Racord ieşire gaze arse

 


--------------------------------------------------------------------------------

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE
Faza de aprindere
Uşa întredeschisă:
- aerul de ardere intră în focar direct prin deschizătură şi de la mecanismul de reglare activând combustia primară;
- gazele arse ajung la boltă încălzindu-l pentru ca apoi să iasă direct prin racordul din partea superioară.

Faza în regim
Uşa închisă:
- aerul de ardere intră în focar prin intermediul mecanismului de reglare a aerului şi din partea de sus a geamului activând combustia primară;
- gazele arse produse de combustia primară (cu produsele nearse în suspensie) ating bolta focarului din care iese aerul preîncălzit, care se amestecă tot cu gazele arse aflate în tranzit, incendiindu-le şi activând astfel post-combustia;
- apariţia post-combustiei permite reaprinderea tuturor reziduurilor combustiei primare prezente în gazele arse şi creşterea în acest fel a randamentelor reducând sensibil emisiile.
PRODUCŢIE AER DE ÎNCĂLZIT
- în peretele dublu dintre focar şi faţadă, prin intermediul a două ventilatoare, este pus în circulaţie aerul ambiant care intrând de la postament se încălzeşte şi iese cald din orificiile de pe partea frontală;
- umpleţi tăviţele cu apă pentru a umidifica aerul din ambient.
REGLAJE
- aerul primar este reglat de clapeta de pe partea frontală a uşiţei;
- introducerea aerului primar în focar se face prin intermediul unui alimentator;
- aerul secundar şi de curăţare a geamului intră în focar prin intermediul unui perete dublu (între geam şi uşă) în partea superioară a uşiţei;
- aerul pentru post-combustie intră prin intermediul unei conducte şi trece de dedesubtul şi prin spatele focarului unde este încălzit pentru ca apoi să fie introdus sub formă de ploaie în partea superioară a focarului;
- aerul pentru încălzire intră în partea inferioară a sobei, în peretele dublu dintre focar şi faţadă şi iese cald din orificiile de pe partea frontală.
AVERTISMENTE
Eventualele mirosuri din timpul primelor aprinderi pot fi provocate de reziduurile materialelor de prelucrare: vor dispărea complet după primele utilizări.
Curăţaţi frecvent planul focar şi goliţi recipientul cenuşarului înainte de umplerea sa completă.
Cenuşa nu trebuie să ajungă în contact cu grătarul din fontă.
Cenuşa trebuie să fie pusă într-un recipient închis, din material neinflamabil.
Soba trebuie să fie utilizată numai de către persoane adulte şi operaţiunile trebuie să fie efectuate protejând mâinile cu mânuşi atermice corespunzătoare.
Pentru a aprinde focul este interzisă utilizarea oricărui tip de lichid inflamabil.
Soba, conducta de gaze arse şi coşul de fum trebuie să fie curăţate cel puţin o dată pe an.
Efectuaţi operaţiunile de curăţenie întotdeauna cu soba rece.


.C.C. REVOLUŢIONAREA COMBUSTIEI
Din studiile tehnice Edilkamin, dintotdeauna lider în tehnologia sobelor şi şemineuri, a apărut un nou şi avantajos sistem de combustie denumit S.C.C. (Sistem Combustie Curată). Un sistem inovator care garantează gaze arse mai curate şi putere termică utilă mai mare. De fapt, după o bună “combustie primară”, obţinută prin intermediul unei metode revoluţionare de distribuţie a aerului, se obţine optimizarea procesului mulţumită “post-combustiei”. Aerul pentru “post-combustie” este introdus în focar în cadrul aceluiaşi sistem (SCP) pentru a permite reducerea substanţelor poluante (CO) şi recuperarea ulterioară a căldurii.

ECOLOGIE
Sobele din noua colecţie Edilkamin prezintă mari avantaje şi performanţe în mod evident surprinzătoare, înainte de toate din punct de vedere ecologic: nivelul de emisie a gazelor nocive este aproape nul, mulţumită unei combustii foarte eficiente, rezultat al marii calităţi şi al nivelului tehnologic considerabil al produselor Edilkamin.
UMIDIFICATOR
Anumite modele sunt dotate cu o tăviţă umidificatoare emană-esenţe situată în partea superioară, pentru a îmbunătăţi calitatea aerului din ambiente, şi pentru a reda aerul parfumat cu gradul corect de umiditate.
FURNIZARE AER CALD
Aerul cald poate circula în interiorul sobei şi introdus în ambient în mod natural (convecţie naturală) sau forţat (ventilaţie forţată).
În cazul circulaţiei prin ventilaţie forţată, sobele sunt echipate cu ventilatoare comandate manual sau automat prin intermediul unui întrerupător sinoptic încorporat în aceleaşi sobe sau aplicat pe suport orientabil. Comenzile de pe întrerupător devin operative când aerul de încălzire în interiorul peretelui dublu atinge o temperatură de 50°C.